گزارش برگزاري كارگاه گريم

این کارگاه توسط گروه اسپارک ، در روزهای پایانی اذر ۹۴ با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در محل دانشکده،…

ثبت نام روز دوم کارگاه های رایگان آذر ماه 1394

[vc_message message_box_style="3d" style="rounded" message_box_color="success" icon_type="pixelicons" icon_fontawesome="fa fa-info-circle" icon_openiconic="vc-oi vc-oi-dial" icon_typicons="typcn typcn-adjust-brightness" icon_entypo="entypo-icon entypo-icon-note" icon_linecons="vc_li vc_li-heart" icon_pixelicons="vc_pixel_icon…